Preuzimanje dokumentacije

2024. godina


     Program rada 2024.                 Plan nabave 2024.                   Financijski plan 2024.

2023. godina


    Program rada 2023.                Plan nabave 2023.                  Financijski plan 2023.

     Bilješke AluTech 2023.               Bilješke AluTech 2023.                  Financijsko izvješće 2023.


2022. godina


    Program rada 2022.                Plan nabave 2022.                  Financijski plan 2022.


    Bilješke AluTech 2022.               Bilješke AluTech 2022.                 Financijsko izvješće 2022.


2021. godina


    Program rada 2021.                Plan nabave 2021             


    Financijski plan 2021                  Financijsko izvješće 2021                Bilješke AluTech 2021


2020. godina


    Program rada 2020.                Financijski plan 2020.                Plan nabave 2020


    Financijsko izvješće 2020                Bilješke AluTech 2020


2019. godina


    Bilješke Alutech 2019                Program rada 2019.                Plan nabave 2019


    Financijsko izvješće 2019                Financijski plan 2019 I izmjena


2018. godina


    Bilješke Alutech 2018                Financijsko izvješće 2018


    Financijski plan 2018. II izmjena                Financijski plan 2018.                Program rada 2018.           


2017. godina


    Financijsko izvješće 2017.               Ispravak financijskog izvješća 2017.               Financijski plan 2017. - II. izmjena                Program rada 2017.          


Nabava


    Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave                Izjave - potencijalni sukob interesa           


Osnivanje


    Odluka o osnivanju pročišćeni tekst               Pravilnik o unutarnjem ustroju               Statut