Preuzimanje dokumentacije

2021. godina


    Program rada 2021.                Plan nabave 2021


2020. godina


    Program rada 2020.                Financijski plan 2020.                Plan nabave 2020

 

    Financijsko izvješće 2020                Bilješke AluTech 2020


2019. godina


    Bilješke Alutech 2019                Program rada 2019.                Plan nabave 2019

    Financijsko izvješće 2019                Financijski plan 2019 I izmjena


2018. godina


    Bilješke Alutech 2018                Financijsko izvješće 2018

    Financijski plan 2018. II izmjena                Financijski plan 2018.                Program rada 2018.           


2017. godina


    Financijsko izvješće 2017.               Ispravak financijskog izvješća 2017.               Financijski plan 2017. - II. izmjena                Program rada 2017.          


Nabava


    Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave                Izjave - potencijalni sukob interesa           


Osnivanje


    Odluka o osnivanju pročišćeni tekst               Pravilnik o unutarnjem ustroju               Statut