Preuzimanje dokumentacije

2019. godina


    Program rada 2019.


2018. godina


    Bilješke Alutech 2018                Financijsko izvješće 2018

    Financijski plan 2018. II izmjena                Financijski plan 2018.                Program rada 2018.           


2017. godina


    Financijsko izvješće 2017.               Ispravak financijskog izvješća 2017.               Financijski plan 2017. - II. izmjena                Program rada 2017.          


Osnivanje


    Odluka o osnivanju pročišćeni tekst               Pravilnik o unutarnjem ustroju               Statut