Usluge


    Cjenik             Obrazac za zaprimanje pritužbi


 

 

ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA METALA I NEMETALA

Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu

HRN EN ISO 6507-1:2008

Statičko-vlačno ispitivanje

HRN EN ISO 6892-1:2010

Ispitivanje savijanjem

HRN EN ISO 7438:2008

Izrada uzoraka za mehanička ispitivanja

-

 

 

 

 

 

ISPITIVANJE KOROZIJE METALA I LEGURA

Određivanje brzine korozije gravimetrijski

HRN EN ISO 8407:2014

Određivanje brzine korozije elektrokemijskim ispitnim metodama

HRN EN ISO 17475:2008

Izrada uzoraka za ispitivanje korozije

-

 

METALOGRAFIJA

Analiza materijala svjetlosnim metalografskim mikroskopom

Izrada uzoraka za metalografsku analizu

 

3D KONSTRUKCIJA, SCAN, PRINT

3D Konstrukcija proizvoda na software-u Siemens NX

3D Skeniranje proizvoda

3D Print proizvoda

 

LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI

Savjetovanje prije izvođenja, analiza,priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja

 

IZRADA PROTOTIPOVA

Korištenje radionice za obradu metala