Usluge


    Cjenik             Obrazac za zaprimanje pritužbi


 

 

ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA METALA I NEMETALA

Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće prema Vickersu

HRN EN ISO 6507-1:2008

Statičko-vlačno ispitivanje

HRN EN ISO 6892-1:2010

Ispitivanje savijanjem

HRN EN ISO 7438:2008

Izrada uzoraka za mehanička ispitivanja

-

 

 

 

 

 

ISPITIVANJE KOROZIJE METALA I LEGURA

Određivanje brzine korozije gravimetrijski

HRN EN ISO 8407:2014

Određivanje brzine korozije elektrokemijskim ispitnim metodama

HRN EN ISO 17475:2008

Izrada uzoraka za ispitivanje korozije

-

 

METALOGRAFIJA

Analiza materijala svjetlosnim metalografskim mikroskopom

Izrada uzoraka za metalografsku analizu

 

3D KONSTRUKCIJA, SCAN, PRINT

3D Konstrukcija proizvoda na software-u Siemens NX

3D Skeniranje proizvoda

3D Print proizvoda

 

LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI

Savjetovanje prije izvođenja, analiza,priprema uzoraka, izrada izvještaja ispitivanja

 

IZRADA PROTOTIPOVA

Korištenje radionice za obradu metala

 

CNC OBRADNI CENTAR

Usluge obrade metalnih i plastičnih materijala