Novosti | 13.05.2021. | AluTech

Danas su započeli radovi na izgradnji budućeg Centra za razvoj marikulture u uvali Sv.Petra u šibenskoj Mandalini.

Projekt Centar za razvoj marikulture prijavljen je od strane Razvojno inovacijskog centra AluTech na natječaj raspisan od strane Ministarstva poljoprivrede – Uprava za ribarstvo, u okviru mjere ll.7. „Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta“.  Projekt je odobren u prosincu 2020. godine, te se nalazi u fazi provedbe.

Svrha uspostavljanja Centra za razvoj marikulture jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda, osnažiti znanje i profesionalnost uzgajivača školjaka i riba, razviti inovacijski potencijal i potaknuti daljnju preradu, te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda posebice šibenske dagnje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.649.570,63 HRK, od čega udio potpore sukladno pravilima natječaja iznosi maksimalnih 600.000 EUR, odnosno 4.541.400,00 HRK. Doprinos EU sredstava iznosi 75% ili 3.406.050,00 HRK, a ostatak od 25% je doprinos Republike Hrvatske.

Projektom je planirana izgradnja i opremanje suvremenog centra za prihvat, pranje, čišćenje, sortiranje, pakiranje, skladištenje te otpremu školjkaša na tržište. Centar će također biti opremljen i sustavom za depuraciju tj. pročišćavanje školjki koje potječu iz uzgojne zone B (područje nešto niže mikrobiološke kvalitete mora). Prostirat će se na ukupnoj površini od 1.658 m2,  a sam objekt je tlocrtne površine 329 m2.

Kao lokacija budućeg Centra je odabrana uvala Sv Petra u šibenskoj Mandalini, koju  šibenski ribari godinama koriste kao ribarsku luku, a koja će finalizacijom ovog projekta te vjerujemo i daljnjim infrastrukturnim opremanjem, u skoroj budućnosti dobiti jednu potpuno novu, uređeniju sliku.

Provedenim javnim natječajem za izvođača radova je odabrano šibensko poduzeće Inovator d.o.o. Planirani radovi obuhvaćaju građevinske i obrtničke radove, radove vodovoda i odvodnje, elektroinstalacijske radove te uređenje okoliša.  Sa izvođačem radova je 20. travnja 2021. godine potpisan ugovor za izgradnju Centra za razvoj marikulture čime je započela finalna faza projekta kojeg su još 2012. godine započeli Šibensko-kninska županija i Lučka uprava Šibensko-kninske županije.

Predviđeno trajanje radova je jedanaest mjeseci. Za to vrijeme provesti će se natječaj za nabavu opreme za prihvat, selekciju, čišćenje, depuraciju i pakiranje školjki, te će Centar u proljeće 2022. godine biti u cijelosti dovršen, opremljen i stavljen u funkciju.

Centrom za razvoj marikulture upravlja Razvojno inovacijski centar AluTech kao županijska institucija specijalizirana za pružanje podrške poduzetnicima, posebno onima koji se bave proizvodnim djelatnostima.