Novosti | 06.10.2021. | AluTech

Razvojno inovacijski centar AluTech je dana 05.10.2021. u Elektronskom oglasniku javne nabave objavio ponovljeno javno nadmetanje za nabavu opreme za CENTAR ZA RAZVOJ MARIKULTURE. Procijenjena vrijednost nabave  je 1.179.150,00 kn (bez PDV-a),  a nadmetanje traje do 27.10.2021. Svi zainteresirani gospodarski subjekti potrebnu dokumenataciju mogu preuzeti u slijedećoj poveznici: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5541393