Novosti | 03.06.2016. | AluTech
4. Seminar: „3D konstrukcija

Kao zadnji iz serije  od ukupno 4 seminara koji su u okviru projekta održani u AluTech razvojno-inovacijskom centru kao edukacija poduzetnicima i svim zainteresiranima, od 30.05. – 03.06.2016. održan je seminar na temu 3D konstrukcija. Seminar je organiziran u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, katedrom za konstruiranje i razvoj proizvoda. 

Seminar je održan u računalnom kabinetu Studija za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore Sveučilišta u Zagrebu – Šibenik. Polaznici su imali priliku naučiti osnove 3D modeliranja na software-u Siemens NX.