Laboratorij

Laboratorij je opremljen uređajima za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala. Instalirani su i umjereni sljedeći uređaji: kidalica, uređaji za ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće, metalografski mikroskop i uređaji za pripremu uzoraka. 

Za elektrokemijska istraživanja koristit će se nabavljeni potenciostat/galvanostat, kao i ostali instrumenti, poput korozijske ćelije i laboratorijske kupelji. Navedeni instrumenti koristiti će se uglavnom za ispitivanje korozije metala, posebice aluminija. Također je nabavljena i oprema za nerazorna ispitivanja materijala, jedan rendgenski te jedan ultrazvučni uređaj.

 


    POTVRDA O AKREDITACIJI            CERTIFIKAT HRB