Centar za razvoj marikulture

Razvojno inovacijski centar AluTech je u srpnju 2023. završio realizaciju projekta Centar za razvoj marikulture u uvali Sv.Petra u Šibeniku. U prvoj fazi projekta izgrađen je objekt Otpremno-purifikacijskog centra, opremljen specijaliziranom opremom za čišćenje, sortiranje, pakiranje te pročišćavanje (purifikaciju) školjaka.

Iako je projekt formalno započeo sa realizacijom Odlukom Ministarstva poljoprivrede  u prosincu 2020. godine, sama ideja datira još od 2012. godine kada su Šibensko kninska županija i Lučka uprava Šibensko kninske županije započeli sa prvim aktivnostima vezanim za projekt.

Svrha uspostavljanja Centra za razvoj marikulture jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda, osnažiti znanje i profesionalnost uzgajivača školjaka i riba, razviti inovacijski potencijal i potaknuti daljnju preradu, te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda posebice šibenske dagnje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Otpremno -purifikacijskim upravlja Razvojno inovacijski centar AluTech kao županijska institucija specijalizirana za pružanje podrške poduzetnicima, posebno onima koji se bave proizvodnim djelatnostima.