Novosti | 24.09.2015. | AluTech

Javni poziv 24. rujna 2015. za kandidiranje projekata za stvaranje zalihe istraživačko-razvojnih projekata za stvaranje zalihe istraživačko-razvojnih projekata koji će se financirati u okviru najavljenog natječaja Ministarstva gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj centara kompetencija. Projektne ideje mogu obuhvaćati vlastite i kolaborativne aktivnosti industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u prerađivačkim djelatnostima, u okviru S3 (Strategija pametne specijalizacije RH) prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja, s uvjetom da se sve aktivnosti moraju obavljati na istraživačkoj infrastrukturi Centra kompetencija AluTech.

Prioritetno područje su metaloprerađivačke djelatnosti, posebno razvoj proizvoda od aluminija namijenjenih pomorskim djelatnostima. Projekti iz područja prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno proizvodnje hrane nisu prihvatljivi. Prihvatljivi prijavitelji su poduzetnici (trgovačka društva i obrti) sa sjedištem na području Republike Hrvatske koji projektne ideje mogu prijaviti samostalno ili s partnerima iz poslovnog i/ili znanstveno-istraživačkog sektora.

Prilikom podnošenja prijave projektne ideje, prijavitelji se moraju koristiti propisanim prijavnim obrascem.

Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik.

Rok za dostavu prijava je 07. listopada 2016. godine do 15 sati.

Nakon isteka roka za prijavu projektnih ideja izvršit će administrativna provjera zaprimljenih prijava, te ocjenjivanje od strane Povjerenstva za odabir projektnih ideja, a podnositelji
prijave će biti pismeno obaviješteni o rezultatima odabira.

Natječajna dokumentacija koja je dio ovog poziva, može se preuzeti na internet stranicama Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije www.rra-sibenik.hr, te AluTech centra www.alutech.hr, a dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 022/217- 113.

KLASA: 302-02/15-02/02
URBROJ: 2182/1-09/1-15-01
Šibenik, 24. rujna 2015. godine
 PRILOZI:
Javni poziv (PDF)
Prijavni obrazac (DOC)
Prilog 4B Ocjenjivački kriteriji (PDF)
Prilog 4C Izjava o partnerstvu (DOCx)
Upute za prijavitelje (PDF)